Navedene cijene vrijede za ljeto 2016.
Cijene uključuju boravišnu pristojbu, parking, korištenje interneta, klima uređaja i određenog broja ležaljki.


  SEZONA A SEZONA B SEZONA C SEZONA D
  01.07.-31-08.

01.06.-30.06.
01.09.-30.09.
01.05.-31.05.
01.10.-31.10.
01.11.-30.04.

       
A1 € 70 € 60 € 50

€ 40

A2 € 80 € 70 € 60 € 50
A3 € 70 € 60 € 50 € 40
A4 € 70 € 60 € 60 € 50
A5 € 90 € 80 € 70 € 60
A6 € 90 € 80 € 70 € 60
         
B1 € 60 € 50 € 40 € 30
B2 € 60 € 50 € 40 € 40
B3 €40 € 40 € 30 € 20
B4 € 70 € 60 € 50 € 50
B5 € 60 € 50 € 40 € 40
B6 € 80 € 70 € 60 € 60
B7 € 140 € 130 - -

 

A1 - A6 BEACH HOUSE
B1 - B7 MAIN HOUSE